Voor wie is de AOV verzekering?

U heeft een AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers afgesloten. Onder zelfstandig ondernemers vallen ook de directeur-grootaandeelhouder (DGA), de zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en de vrije beroepsbeoefenaars zoals huisartsen (en andere medici), advocaten en psychologen.

De AOV verzekering keert uit in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid bij de verzekerde.

Waarom heeft U een AOV verzekering afgesloten?

Wanneer u als zelfstandige of zelfstandige zonder personeel door ziekte niet meer kunt werken is er geen wettelijke regeling op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekering die voorziet in een vangnet.

De WAZ is immers in 2004 afgeschaft. Uiteindelijk – na het interen op het eigen vermogen – zal u zonder AOV verzekering dan ook aangewezen zijn op een bijstandsuitkering van uw gemeente, waarvan de uitkering niet vergelijkbaar zal zijn met hetgeen u middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou regelen.

Dient u noodgedwongen een bijstandsuitkering aan te vragen dan wordt bij de uitbetaling rekening gehouden met uw eventuele vermogen. Naast de gevolgen die de ziekte op sociaal gebied met zich meebrengt zal er dus ook een aanzienlijke terugval in inkomen plaatsvinden. Deze inkomensterugval is echter te voorkomen, en wel door een AOV af te sluiten. Omdat u zich tegen arbeidsongeschiktheid hebt verzekerd middels een AOV, verwacht u in staat te zijn uw levensstandaard te behouden.

Ons bureau beschikt over de kennis en de vaardigheden om in geschillen bij AOV-kwesties ondersteuning te bieden. Strategie en doortastend handelen is daarbij van doorslaggevend belang.